• Family - Familie

  Family is the greatest blessing

  Familie er den største velsignelse

 • Now you can meet your friends and family in a portrait drawing

  Nu kan du møde dine venner og familie i en portrættegning

 • Example (1)

  Casper & Simon

  Casper and Simon didn't have a chance to take a nice photo when they won the medals!

  But we have put them together in one frame

   

  Casper og Simon havde ikke en chance for at tage et godt billede, da de vandt medaljerne!

  Men vi har samlet dem i en ramme​

 • How does it work?

  1- Make your order online

  2- Upload your photos

  3- We will send your drawing in 3-5 Days

  Hvordan virker det?

  1- Foretag din ordre online
  2- Upload dine fotos
  3- Vi sender din tegning om 3-5 dage

 • 25% OFF

  Subscribe to get DISCOUNT CODE

  Abonner for at få RABATKODE

  We bring people together

  Vi samler folk sammen

  We will send you a secure link to upload your photo(s)

  Vi sender dig et sikkert link til upload af dine foto(s)

 • You can order hereDu kan bestille her

  We will send you a secure link to upload your photo(s)Vi sender dig et sikkert link til upload af dine foto(r)

 • Example (2) Camilla & Grandchildren

  Eksempel (2) Camilla og børnebørn

  Example (3) Photo with a celebrity

  Eksempel (3) Foto med en berømthed

  No Matter the quality of your photo(s) ... we will add our magic

  Uanset kvaliteten af dine foto(r) ... vi tilføjer vores magi

 • CRETVO Portrait Blog

  Thoughts, examples, and ruminations

 • Send your photo and we will do Magic
  I draw every single portrait with a lot of dedication to every single story, with a strong belief in art as a fantastic tool to capture your special moment, please contact me if you have any questions.
  For special request please write to sales@cretvo.com
   
  Send dit billede, så laver vi Magi
  Jeg tegner hvert eneste portræt med stor dedikation til hver enkelt historie med en stærk tro på kunst som et fantastisk værktøj til at fange dit specielle øjeblik. Kontakt mig hvis du har spørgsmål.
  For særlig anmodning, skriv til sales@cretvo.com

All Posts
×